Được sự cho phép của bộ GD&ĐT thông qua các văn bản chỉ đạo. Bitex đã phối hợp với các Sở GD&ĐT trên khắp cà nước tổ chức các khóa hội thảo, tập huấn cho giáo viên và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải toán trên máy tính Casio cho học sinh cấp 2 và 3 với 3 mục tiêu lớn:
  • Giúp GV đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
  • Góp phần phát triển tư duy học sinh.
  • Góp phần thực hiện xã hội hóa giáo dục.

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TÀI TRỢ NGÀNH GIÁO DỤCĐược sự cho phép của bộ GD&ĐT thông qua các văn bản chỉ đạo. Bitex đã phối hợp với các Sở GD&ĐT trên khắp cà nước tổ chức các khóa hội thảo, tập huấn cho giáo viên và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải toán trên máy tính Casio cho học sinh cấp 2 và 3 với 3 mục tiêu lớn:
  • Giúp GV đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
  • Góp phần phát triển tư duy học sinh.
  • Góp phần thực hiện xã hội hóa giáo dục.

2