Công ty CP XNK Bình Tây (gọi tắt là BITEX) đã có một quá trình hình thành & phát triển đáng tự hào. 
 
17/03/1982 Uỷ Ban Nhân Dân TP ban hành quyết định số 211/QĐ_UB thành lập Công Ty Xuất Khẩu Quận 6 (Siximex), là một đơn vị quốc doanh hạch toán độc lập, được nhà nước cấp vốn để hoạt động.  Chức năng chính:  tổ chức sản xuất và thu gom hàng xuất khẩu.
 
Năm 1983 Công Ty Xuất Khẩu Quận 6 đổi tên thành Công ty Cung Ứng Xuất Khẩu Quận 6 trực thuộc UBND Quận 6.
 
Ngày 10/09/1988 theo Quyết định 174/QĐ-UB của UBND Quận 6, Công ty Cung Ứng Xuất Khẩu Quận 6 đổi tên thành Liên Hiệp Sản Xuất Chế Biến Hàng Xuất Nhập Khẩu Bình Tây trực thuộc Ủy Ban ND Quận 6 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cung Ứng Hàng Xuất Khẩu Quận 6 với Xí nghiệp Quốc Doanh Đông Lạnh Hùng Vương.
 
Năm 1989 Liên Hiệp Sản Xuất Chế Biến Hàng Xuất Nhập Khẩu Bình Tây đổi tên thành Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Tây Quận 6 (Bitex)
 
Ngày 14/11/1992 theo quyết định 2698/QĐ-UB của UBND TP, Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Tây Quận 6 đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (Bitex).
 
Năm 1994 Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp làm kinh tế Đảng trực thuộc  Ban Tài Chánh Quản Trị Thành Uỷ TP.HCM
 
Vào ngày 03/01/2002, theo Quyết định 12/QD-UB của UBND Thành phố, Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Công ty chuyển thành CÔNG TY CP XNK BÌNH TÂY (BITEX).
 
Năm 1999 để mở rộng thị trường ra phía Bắc, Công ty thành lập chi nhánh đặt tại 128 Bạch Mai, P.Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
Nhận thấy  sự hữu ích của việc sử dụng máy tính cầm tay trong lớp học và lĩnh vực giáo dục là một thị trường tiềm năng rộng lớn, không chỉ đem lại ích lợi kinh doanh cho công ty mà còn đóng góp cho sự phát triển giáo dục của đất nước. Từ những năm 90 BITEX đã hỗ trợ ngành giáo dục với những hoạt động thiết thực & xem đây là chiến lược hoạt động lâu dài của công ty.
 
Trong suốt chặng đường 28 năm qua,  BITEX đã vượt qua mọi chướng ngại vật để phát triển & khẳng định vị thế, tên tuổi của mình trên thị trường. Là đơn vị xuất nhập khẩu và nhà phân phối chuyên nghiệp, uy tín với các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất sẽ luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng.  Song song đó, Bitex  luôn chào đón những thách thức mới và có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua những thách thức phía trước để tiến xa hơn nữa.
 
BITEX – MỘT THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH
 

TỔNG QUAN VỀ BITEX

Công ty CP XNK Bình Tây (gọi tắt là BITEX) đã có một quá trình hình thành & phát triển đáng tự hào. 
 
17/03/1982 Uỷ Ban Nhân Dân TP ban hành quyết định số 211/QĐ_UB thành lập Công Ty Xuất Khẩu Quận 6 (Siximex), là một đơn vị quốc doanh hạch toán độc lập, được nhà nước cấp vốn để hoạt động.  Chức năng chính:  tổ chức sản xuất và thu gom hàng xuất khẩu.
 
Năm 1983 Công Ty Xuất Khẩu Quận 6 đổi tên thành Công ty Cung Ứng Xuất Khẩu Quận 6 trực thuộc UBND Quận 6.
 
Ngày 10/09/1988 theo Quyết định 174/QĐ-UB của UBND Quận 6, Công ty Cung Ứng Xuất Khẩu Quận 6 đổi tên thành Liên Hiệp Sản Xuất Chế Biến Hàng Xuất Nhập Khẩu Bình Tây trực thuộc Ủy Ban ND Quận 6 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cung Ứng Hàng Xuất Khẩu Quận 6 với Xí nghiệp Quốc Doanh Đông Lạnh Hùng Vương.
 
Năm 1989 Liên Hiệp Sản Xuất Chế Biến Hàng Xuất Nhập Khẩu Bình Tây đổi tên thành Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Tây Quận 6 (Bitex)
 
Ngày 14/11/1992 theo quyết định 2698/QĐ-UB của UBND TP, Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Tây Quận 6 đổi tên thành Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (Bitex).
 
Năm 1994 Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp làm kinh tế Đảng trực thuộc  Ban Tài Chánh Quản Trị Thành Uỷ TP.HCM
 
Vào ngày 03/01/2002, theo Quyết định 12/QD-UB của UBND Thành phố, Công ty Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Công ty chuyển thành CÔNG TY CP XNK BÌNH TÂY (BITEX).
 
Năm 1999 để mở rộng thị trường ra phía Bắc, Công ty thành lập chi nhánh đặt tại 128 Bạch Mai, P.Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
Nhận thấy  sự hữu ích của việc sử dụng máy tính cầm tay trong lớp học và lĩnh vực giáo dục là một thị trường tiềm năng rộng lớn, không chỉ đem lại ích lợi kinh doanh cho công ty mà còn đóng góp cho sự phát triển giáo dục của đất nước. Từ những năm 90 BITEX đã hỗ trợ ngành giáo dục với những hoạt động thiết thực & xem đây là chiến lược hoạt động lâu dài của công ty.
 
Trong suốt chặng đường 28 năm qua,  BITEX đã vượt qua mọi chướng ngại vật để phát triển & khẳng định vị thế, tên tuổi của mình trên thị trường. Là đơn vị xuất nhập khẩu và nhà phân phối chuyên nghiệp, uy tín với các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất sẽ luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng.  Song song đó, Bitex  luôn chào đón những thách thức mới và có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua những thách thức phía trước để tiến xa hơn nữa.
 
BITEX – MỘT THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH
 

1