Tập huấn cho giáo viên

 • Giúp giáo viên tăng cường chất lượng giờ lên lớp và đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc ứng dụng máy tính Casio vào chương trình giảng các môn Toán, Lý, Hóa và Sinh.
 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên phụ trách đội tuyển nhằm đẩy mạnh phong trào tham gia thi học sinh giỏi các cấp.
Dựa trên thỏa thuận 5 năm mà Bộ GD&ĐT ra hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ từng năm, trong đó có qui định về việc phối hợp cùng Công ty Bitex hỗ trợ tập huấn cho giáo viên học sinh các tỉnh trong cả nước.
 
Sở GD&ĐT dựa trên quyết định và hướng dẫn của Bộ mà phối hợp với công ty Bitex để triển khai công tác tập huấn cho giáo viên, học sinh tại từng trường trong tỉnh.
 
Công việc của BITEX:
 • Chuẩn bị tài liệu, đề kiểm tra, đáp án.
 • Tiến hành tập huấn, hướng dẫn giáo viên.
 • Chuẩn bị giải thưởng, ấn phẩm quảng cáo cho việc triển khai.
 • Tài trợ kinh phí tổ chức.
 • Bán máy tính trợ giá cho giáo viên nhằm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác đổi mới phương pháp dạy học.
 • Thực hiện báo cáo tổng kết công tác thực hiện cho Bộ giáo dục.
 • Tiến hành treo các ấn phẩm quảng cáo, bán hàng trợ giá và giới thiệu sản phẩm theo hồ sơ đã xin phép để tuyên truyền cổ động cho chương trình.
 
Quyền lợi:
 • Được treo 1 băng rôn, 10 phướn và phông hội trường có logo Casio.
 • Sử dụng máy tính Casio trong khi tập huấn.
 
Từ năm 2001 hết ngày 31/01/2020, Bitex đã tiến hành 436 lần tập huấn với tổng số lượt giáo viên tham gia là 112,230, cụ thể:

STT Năm Số sở Số GV tham gia tập huấn
1 2001 - 2005 110 32,867
2 2005 - 2006 23 9,533
3 2006 - 2007 21 4,816
4 2007 - 2008 26 6,847
5 2008 - 2009 16 1,262
6 2009 - 2010 9 2,507
7 2010 - 2011 8 1,162
8 2011 - 2012 14 984
9 2012 - 2013 2 0
10 2013 - 2014 36 9,645
11 2014 - 2015 38 7,424
12 2015 - 2016 40 9,741
13 2016 - 2017 20 5,614
14 2017 - 2018 5 1,128
15 2018 - 2019 40 10,434
16 2019 - 2020 28 8,266