• Để hưởng ứng  phong trào thi học sinh giỏi toàn quốc giải toán trên máy tính Casio thì các Sở tự tổ chức kỳ thi tại từng tỉnh nhằm tuyển chọn ra đội tuyển để rèn luyện và bồi dưỡng cho kỳ thi toàn quốc hàng năm.
 • Nhằm đẩy mạnh phong trào sử dụng máy tính cầm tay và khuyến khích rèn luyện kĩ năng tính toán để nâng cao chất lượng các môn Toán, Lý, Hóa và Sinh.
Hằng năm các Sở sẽ chủ động tổ chức thi để chọn ra đổi tuyển đại diện cho sở tham gia thi kỳ thi toàn quốc học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio:
 • Thời gian tổ chức: T10 - T2 năm sau.
 • Đối tượng tham dự: học sinh cấp II ( môn  toán), học sinh cấp III (môn Toán, lý, hoá, sinh, Toán bổ túc).
 • Đơn vị tổ chức: SỞ GD ĐT.
 • Đơn vị tài trợ: Bitex.
 • Nội dung tài trợ:
  • Tài trợ quà tặng, giải thưởng.
  • Tài trợ kinh phí tổ chức
  • Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động cho kỳ thi như treo băng rôn, phướn kỳ thi tại các trường trong tỉnh.
  • Báo cáo kết quả tổng kết công tác thực hiện cho Bộ GD&ĐT.
 
Hình thức tài trợ: hỗ trợ chi phí cho Ban tổ chức, quà tặng cho học sinh đoạt giải.
Số Sở GD &ĐT Bitex đã tài trợ: 62/63 Sở GD&ĐT và 7 Phòng GD&ĐT
Tổng số học sinh tham dự: 245,726 học sinh  (Số liệu cập nhật tới ngày 28/02/2019)
Tổng số giải thưởng: 97,446 giải (Số liệu cập nhật tới ngày 28/02/2019)

STT Năm Số tỉnh SỐ HỌC SINH THAM DỰ SỐ GIẢI THƯỞNG TÀI TRỢ
1 2005 - 2006 4 770 110
2 2006 - 2007 51 8,478 3,548
3 2007 - 2008 58 9,018 4,878
4 2008 - 2009 27 9,719 3,621
5 2009 - 2010 49 22,039 9,603
6 2010 - 2011 56 25,580 10,899
7 2011 - 2012 58 27,420 12,811
8 2012 - 2013 56 30,075 14,511
9 2013 - 2014 47 26,284 11,930
10 2014 - 2015 44 24,014 7,376
11 2015 - 2016 48 26,320 7,653
12 2016 - 2017 46 25,276 7,098
13 2017 - 2018 13 7,440 2,293
14 2018 - 2019 8 4,217 1,244
15 TỔNG CỘNG 246,650 97,575