• Khuyến khích và tạo cơ hội cho tất cả học sinh phổ thông bậc trung học trong cả nước tham gia như một nội dung giáo dục toán học trong năm học, cũng như trong hoạt động hè.
 • Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu và hợp tác giữa học sinh và giáo viên của các tỉnh - thành phố.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông tiếp cận học tập và rèn luyện kĩ năng tính toán trong hoàn cảnh nhiều ý nghĩa và thử thách hơn.
Thời gian thực hiện:  Tháng 3 hằng năm
Đơn vị tổ chức:  Bộ GD ĐT & Bitex
Cách thức thực hiện:
 • Bộ GD&ĐT: định kỳ hằng năm, Bộ GD ĐT triển khai thi học sinh giỏi toàn quốc giải toán trên máy tính Casio. Qua đó Bộ ra quyết định, hướng dẫn thực hiện (Bao gồm ra đề thi, cách chấm thi, cách tổ chức hội đồng thi, công nhận kết quả và giấy khen) và chọn ra 4 tỉnh trên cả nước để đăng cai kỳ thi toàn quốc.
 • Sở được Bộ chọn làm nơi đăng cai sẽ dựa trên hướng dẫn của Bộ để lên kế hoạch tổ chức thi, tổ chức giao lưu tham quan với các Sở tham dự, tổ chức họp báo, kinh phí dự trù, đội tuyển thi và hội đồng thi.
 • Các Sở tham dự chuẩn bị kế hoạch tuyển chọn đội tuyển, hội đồng thi và kế hoạch di chuyển của toàn đoàn.
 • Bitex dựa trên hướng dẫn cũng như dự trù kinh phí do Bộ gửi tới mà lên kế hoạch tài trợ các khu vực và quảng bá kỳ thi gồm:
  • Tài trợ kinh phí  tổ chức cho các sở đăng cai.
  • Chuẩn bị quà tặng, giải thưởng cho kỳ thi
  • Tổ chức và chuẩn bị hội trường cho lễ khai mạc và tổng kết.
  • Thực hiện các công tác tuyên truyền cổ động cho kỳ thi như treo băng rôn, phướn tại tất cả các trường trong địa bàn sở đăng cai tổ chức.
  • Cuối kỳ thi Bitex sẽ thực hiện báo cáo tổng kết gửi cho Bộ để rút kinh nghiệm các kỳ thi sau.
 
Từ năm 2001 – 2017, BITEX đã phối hợp Với Bộ GD & ĐT tổ chức  được:
17 là số lần tổ chức thi quốc gia giải toán  trên máy tính CASIO
63 là số tỉnh, thành phố tham gia kỳ thi.
16,687 là số học sinh tham gia kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio.
Kỳ thi Casio Quốc Gia  lần thứ 17 vừa qua đã được tuyên truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông, một số trang báo đã đưa tin:
STT Năm SỐ TỈNH SỐ HỌC SINH THAM DỰ SỐ GIẢI THƯỞNG TÀI TRỢ
1 2000 - 2001 35 287 60
2 2001 - 2002 36 326 181
3 2002 - 2003 49 597 321
4 2003 - 2004 53 669 347
5 2004 - 2005 59 768 383
6 2005 - 2006 61 771 402
7 2006 - 2007 61 801 416
8 2007 - 2008 62 780 404
9 2008 - 2009 61 775 414
10 2009 - 2010 63 825 431
11 2010 - 2011 63 1,591 855
12 2011 - 2012 62 1,590 1,149
13 2012 - 2013 59 1,532 1,090
14 2013 - 2014 56 1,394 1,000
15 2014 - 2015 42 1,117 654
16 2015 - 2016 52 1,351 830
17 2016 - 2017 47 1,234 773
18 TỔNG CỘNG 16,687 9,873