• Giúp đỡ các tân giáo viên trong việc tăng cường chất lượng giờ lên lớp và đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc ứng dụng máy tính Casio vào chương trình giảng các môn Toán, Lý, Hóa và Sinh.
  • Giúp sinh viên tăng cường kỹ năng ứng dụng máy tính trong công tác giảng dạy.
Dựa trên thỏa thuận đã ký kết giữa Trường ĐHSP TP.HCM và Bitex, vào tháng 6 hằng năm trường Đại học Sư Phạm phối hợp cùng Công ty Bitex để triển khai thực hiện chương trình tập huấn tên máy tính cầm tay cho sinh viên năm cuối của Khoa Toán – Tin học với thời lượng 30 tiết học. Sau mỗi khoá tập huấn, căn cứ vào kết quả đánh giá của Bitex, các sinh viên thi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ của Trường ĐHSP.
 
 
 
Công việc của BITEX:
  • Chuẩn bị tài liệu, đề kiểm tra, đáp án.
  • Chuẩn bị giải thưởng, ấn phẩm quảng cáo, tuyên truyền cho việc chương trình.
  • Phối hợp với trường bán máy tính trợ giá cho sinh viên tham gia tập huấn
 
Quyền lợi của Bitex:
  • Được treo 1 băng rôn, 10 phướn và phông hội trường có logo Casio.
  • Sử dụng máy tính Casio trong khi tập huấn.
 
2001 – NAY:  hằng năm Bitex đã phối hợp với khoa Toán – Tin học ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức tập huấn các kỹ năng sử dụng máy tính cho sinh viên năm thứ 4 với thời lượng 30 tiết thông qua văn bản ký kết “Hoạt động hỗ trợ giáo dục thực hành giải toán trên máy tính Casio” vào ngày 01/11/2007.

STT Năm SỐ LƯỢT SINH VIÊN THAM GIA
1 2005 - 2006 636
2 2006 - 2007 1,119
3 2007 - 2008 114
4 2008 - 2009 319
5 2009 - 2010 47
6 2010 - 2011 379
7 2011 - 2012 0
8 2012 - 2013 220
9 2013 - 2014 0
10 2014 - 2015 105
11 2015 - 2016 0
12 2016 - 2017 161
13 2017 - 2018 164
14 2018 - 2019 221